THE USE OF DATA FROM THE LAND AND BUILDING REGISTER AND SOIL AND AGRICULTURAL MAPS FOR QUANTIFICATION OF PROVISIONING AGROECOSYSTEM SERVICES
PDF

Keywords

zaopatrujące świadczenia ekosystemów, agroekosystem, wskaźniki, mapa glebowo-rolnicza, ewidencja gruntów i budynków

How to Cite

Lupa, P. (2016). THE USE OF DATA FROM THE LAND AND BUILDING REGISTER AND SOIL AND AGRICULTURAL MAPS FOR QUANTIFICATION OF PROVISIONING AGROECOSYSTEM SERVICES. Ekonomia I Środowisko - Economics and Environment, 59(4), 11. Retrieved from https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/200

Abstract

STRESZCZENIE: Kwantyfikacji świadczeń zaopatrujących związanych z wytwarzaniem biomasy użytkowej przez agroekosystemy można dokonać przy użyciu map glebowo-rolniczych (MG-R) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Oba opracowania uwzględniają różne systemy klasyfikacji jakości gleb, stąd niezbędne jest określenie wskaźników przeliczeniowych dla uzyskania porównywalności wyników. Celem badań było opracowanie wskaźników przeliczeniowych plonów normatywnych zbóż podstawowych i siana łąkowego, obliczonych na podstawie danych z EGiB i MG-R dla użytków rolnych gminy Krajenka. Wypracowane
współczynniki dają możliwość dwukierunkowej transformacji rezultatów kwantyfikacji analizowanych świadczeń ekosystemów.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.