ECONOMIC VALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES PROVIDED BY THE WILANÓW PARK. A BENEFIT TRANSFER STUDY
PDF

Keywords

ekonomiczna wycena wartości; usługi ekosystemowe; metoda transferu korzyści; Park w Wilanowie

How to Cite

Zawojska, E., Szkop, Z., Czajkowski, M., & Żylicz, T. (2016). ECONOMIC VALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES PROVIDED BY THE WILANÓW PARK. A BENEFIT TRANSFER STUDY. Economics and Environment, 59(4), 11. Retrieved from https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/207

Abstract

STRESZCZENIE: Rezydencja królewska w Wilanowie to unikalne połączenie zdumiewającej architektury, historii i przyrody. Park w Wilanowie dostarcza wielu korzyści zarówno odwiedzającym go turystom, jak i mieszkańcom Warszawy. W niniejszym badaniu podjęto się oszacowania wartości ekonomicznej tych z korzyści, które mają związek z przyrodą, to jest wartości usług ekosystemowych świadczonych przez park. W oparciu o metodę transferu korzyści wartość usług ekosystemowych dostarczanych przez park w Wilanowie oszacowano na 500 tys. euro rocznie. Choć liczba wydaje się duża, jest znacznie niższa niż wartość innych świadczeń dostarczanych przez zasoby rezydencji.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.