DIRECTIONS OF SUSTAINABLE TRANSPORT DEVELOPMENT COMPARED WITH ENVIRONMENTAL AND ENERGY SAFETY IN POLAND
PDF

Keywords

transport, transport zrównoważony, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo energetyczne

How to Cite

Motowidlak, U. (2016). DIRECTIONS OF SUSTAINABLE TRANSPORT DEVELOPMENT COMPARED WITH ENVIRONMENTAL AND ENERGY SAFETY IN POLAND. Economics and Environment, 58(3), 12. Retrieved from https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/228

Abstract

STRESZCZENIE: Artykuł jest poświęcony analizie możliwości zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego w sektorze transportu. W pierwszej części omówiono wybrane aspekty bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego, mające odzwierciedlenie w polityce transportowej Unii Europejskiej. Następnie dokonano oceny obecnego stanu rozwoju transportu w Polsce. Ocena konsekwencji wzrostu popytu na surowce energetyczne w transporcie pozwoliła na identyfikację czynników, które kreują określony poziom zagrożeń środowiskowych. Zwrócono szczególną uwagę na jakość powietrza i zmiany klimatu. Ponadto, określono katalog niezbędnych działań, które mogą przyczynić się do rozwoju zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.