DEVELOPMENT OF WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN THE EASTERN PROVINCES OF POLAND
PDF

Keywords

sieć wodno-kanalizacyjna, ścieki, obszary wiejskie, fundusze Unii Europejskiej

How to Cite

Piasecki, A., Jurasz, J., & Mięsikowski, M. (2016). DEVELOPMENT OF WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT IN THE EASTERN PROVINCES OF POLAND. Economics and Environment, 57(2), 14. Retrieved from https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/283

Abstract

STRESZCZENIE: Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Polsce Wschodniej i porównanie do sytuacji w pozostałej części kraju. Dowiedziono znaczący rozwój we wszystkich elementach infrastruktury wodno-ściekowej. Jednakże największy wzrost został zaobserwowany w obszarze infrastruktury odpowiedzialnej za transport, magazynowanie i utylizację ścieków. Zrealizowane inwestycje zminimalizowały istniejącą różnicę infrastrukturalną pomiędzy województwami Polski Wschodniej a pozostałą częścią kraju. W tym zakresie kluczową rolę odegrały fundusze z Unii Europejskiej. Bez nich nie byłaby możliwa tak złożona i szybka modernizacja, a także rozbudowa poszczególnych elementów infrastruktury związanej z gospodarką wodno-ściekową. W artykule podkreślono również konieczność prowadzenia dalszych inwestycji, które powinny być skierowane na obszary wiejskie.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.