What’s the future of the agrarian question? Is its universalism being consolidated and the field of reception widened today?
PDF-eng
PDF-pl

How to Cite

Matuszczak, A., & Czyżewski, A. (2022). What’s the future of the agrarian question? Is its universalism being consolidated and the field of reception widened today? : Reflections on the book by St. Kowalczyk and R. Sobiecki, The agrarian question in economic theory. From peasant agriculture to sustainable agriculture. Ekonomia I Środowisko - Economics and Environment, 82(3), 362–379. https://doi.org/10.34659/eis.2022.82.3.518
https://doi.org/10.34659/eis.2022.82.3.518
PDF-eng
PDF-pl

References

Bernstein, M. (2017). Political economy of Agrarian Change: Some Key Concepts and Questions. RUDN Journal of Sociology, 17(1). http://doi.org/10.22363/2313-2272-2017-17-1-7-18

Bronikowski, W. (1934). Drogi postępu chłopa polskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.

Bujak, F. (2014). O naprawie ustroju rolnego w Polsce, http://dlibra.umcs.lublin.pl/

Byres, T. J. (1991). Agrarian Question. In T. Bottamore, L. Harris, V. Kiernan, & R. Miliband (Eds.) A Dictionary of Marxist Though (p. 9). Oxford: Blackwell.

Chołaj, H. (1966). O współczesnej kwestii agrarnej w rozwiniętych krajach. In H. Chołaj (Ed.) Współczesna kwestia agrarna w rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Warszawa: PWRL.

Czajanow, A. W. (1966). The Theory of Peasant Economy. New York: The University of Wisconsin Press.

Czyżewski, A., & Henisz, A. (2002). Agriculture In the Input-Output Analysis – Particular Transformation. Management, 6(1).

Czyżewski, A., & Kryszak, Ł. (2021). Kwestia agrarna czy kwestia wiejska? Problemy rozwoju współczesnej wsi. In M. Halamska, M. Stanny, & J. Wilkin (Eds.) Sto lat rozwoju polskiej wsi, T.3. Warszawa: IRWiR PAN.

Czyżewski, A., & Kułyk, P. (2015). Współczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego. Ekonomista, 5.

Czyżewski, A., & Matuszczak, A. (2011). Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów. Zeszyty Naukowe SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”. 90.

Czyżewski, A. (2019). W dyskursie o kwestii agrarnej. Ekonomista. (4), 481.

Czyżewski, B. (2017). Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie. Warszawa: PWN.

Czyżewski, B., & Matuszczak, A. (2016). A New land rent theory for sustainable agriculture. Land Use Policy. 55. http://doi.org/10.1016/j.lanusepol.2016

Fottorino, E. (1999). Człowiek ziemi. Warszawa: LSW.

Gałaj, D. (1973). Chłopi i społeczność chłopska. Wieś Współczesna. 10 (200).

Grabski, S. (1938). Ku lepszej Polsce. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”.

Grabski, W. (1930). Wieś i folwark. Drobne i duże gospodarstwa rolne ze stanowiska ekonomicznego. Warszawa: Skład Główny Kasa im. Mianowskiego.

Ignar, S. (Ed.). (1968). Polityka agrarna. Warszawa: PWN.

Kautsky, K. (1958). Kwestia rolna. O tendencjach współczesnej gospodarki rynkowej, polityce rolnej socjaldemokracji. Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza.

Kay, C. (2015). The Agrarian Question and the Neoliberal Rural Transformation in Latin America. European Review of Latin American and Caribbeen Studies. 100. https://doi.org/10.18352/erlacs.10123

Kowalczyk, S. (2021). Kwestia agrarna – kwestia immortalem? Uwagi na marginesie pracy Anny Matuszczak, Ewolucja kwestii agrarnej, a środowiskowe dobra publiczne. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(368), 172-180.

Kowalczyk, S. (2018). Rolnictwo zrównoważone w erze globalizacji. Zagrożenia i szanse. Warszawa: IERiGŻ.

Kowalczyk, S., & Sobiecki, R. (2021). Kwestia agrarna w teorii ekonomii. Od rolnictwa chłopskiego do rolnictwa zrównoważonego. Warszawa: Wyd. SGH.

Krzywicki, L. (1903). Kwestia rolna. Przełom w produkcji środków spożywczych w drugiej połowie wieku XIX. Warszawa: Księgarnia Naukowa.

Lenin, W. (1900). Kapitalizm w rolnictwie (O książce Kautskiego i artykule Pana Bułhakowa). Żyzń.

Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labor. The Manchester School. 22(2).

Limanowski, B. (1919). Państwo unarodowione i unarodowienie ziemi. Lwów: Wyd. Polskie, Lwów-Warszawa: E. Wende i Spółka.

Ludkiewicz, Z. (1932). Podręcznik polityki agrarnej. Warszawa: Nakładem Komitetu Wydawniczego Podręczników Akademickich.

Lutosławski, J. (1919). Sprawa rolna jako problemat Polski. Warszawa: Wydawnictwo M.Arcta.

Marks, K. (1959). Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 2 i 4, cz. 2. Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza.

Matuszczak, A. (2020). Ewolucja kwestii agrarnej, a środowiskowe dobra publiczne. Warszawa: IERiGŻ.

McMichael, P. (2013). Historicizing the Agrarian Question. Socjologia Urbana e Rurale, 102.

McMichael, P. (1997). Rethinking Globalization: The Agrarian Question Revisited. Review of International Political Economy. 4.

Miłkowski, S. (1934). Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego. Kraków: Nakładem Związku Młodzieży Wiejskiej Spółdzielni Oświatowej w Krakowie.

Moyo, S., Jha, P., & Yeros, P. (2013). The Classical Agrarian Question: Myth, Reality and Relevance Today. Agrarian South: Journal of Political Economy, 2/1. https://doi.org/10.1177/2277976013477224

Pohorille, M. (1966). Źródła interwencjonizmu w rolnictwie. In H. Chołaj (Ed.) Współczesna kwestia agrarna w rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Warszawa: PWRL.

Podstawka, M. (2016). Kwestia agrarna – niektóre jej przejawy i przyczyny. In P. Litwiniuk (Ed.) Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne. Warszawa: Wyd. Nauk Ekonomicznych SGGW, FAPA.

Runowicz, A. (1984). Kwestia rolna. In Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. Warszawa: PWRiL.

Runowicz, A. (1979). Mechanizm rozwoju rolnictwa. Wieś i Rolnictwo. 1 (22).

Schultz, T. (1964). Transforming Traditional Agriculture. New Haven-London: Yale University Press.

Smith, A. (2015). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t.1. Warszawa: PWN.

Stiglitz, J. E. (1987). Some Theoretical Aspects of Agricultural Policies. The World Bank Research Observer. 2/1.

Strużek, B. (1968). Rys historyczny rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce na tle rozwoju rolnictwa światowego. In S. Ignar (Ed.) Polityka agrarna. Warszawa: PWN.

Studnicki, W. (1927). Przewroty i reformy agrarne Europy powojennej i Polski. Warszawa: Wyd.Gebethner i Wolf.

Tepicht, J. (1966). Rolnictwo chłopskie a proces rozwoju gospodarczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. 5, 125-176.

Wilkin, J. (1986). Współczesna kwestia agrarna. Warszawa: PWN.

Wojtas, A. (1983). Problematyka agrarna w polskiej myśli politycznej 1918-1948. Warszawa: LSW.

Zegar, J. S. (2018). Kwestia agrarna w Polsce. Warszawa: IERiGŻ.

Zegar, J. S. (2022). Recenzja monografii Anny Matuszczak, Ewolucja kwestii agrarnej, a środowiskowe dobra publiczne”. Ekonomista. 4 (in print).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.