Agricultural producers' knowledge of rational water management – case stage (Poland, EU)
PDF

Keywords

water management
agricultural production
rational use of water

How to Cite

Kłos, L. (2023). Agricultural producers’ knowledge of rational water management – case stage (Poland, EU). Economics and Environment, 85(2), 271-295. https://doi.org/10.34659/eis.2023.85.2.553

Abstract

Water is considered the most critical resource for agricultural development worldwide. The increasing extreme weather phenomena require rational management of water resources in agriculture, which is the most vulnerable to the effects of climate change. The article is an attempt to take on the subject of agricultural producers’[1] awareness of selected aspects of rational water management in agricultural production. For this purpose, a pilot survey was used and carried out in selected poviats (counties) in the zachodniopomorskie (West Pomerian) Voivodeship, implemented as part of the “Support for the Creation of Local Water Partnerships” project (Support for the creation of LPW, SIR, 2020).

[1] The article will use the term agricultural producer - farmer interchangeably.

 

 

PDF

References

Act from 18 July 2001. Water Law. Journal of Laws of 2020, item 310, item 1566. (in Polish).

Agenda 2030. Cel szósty: ugasić pragnienie świata. https://www.bnpparibas.pl/blog/agenda-2030-cel-

szosty-ugasic-pragnienie-swiata (in Polish).

Beluhova-Uzunowa, R. P., & Dunchev, D.M. (2019). Precision farming – concepts and perspectives. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Problems of Agricultural Economics, 360(3), 142-155. https://doi.org/10.30858/zer/112132

Berbel, J., Gutierrez-Martin, C., & Exposito, A. (2018). Impacts of irrigation efficiency improvement on water use, water consumption and response to water price at field level. Agricultural Water Management, 203, 423-429. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.02.026

Bokal, S., Grobicki, A., Kindler, J., & Thalmeinerova, D. (2014). From national to regional plans – the Integrated Drought Management Programme of the Global Water Partnership for Central and Eastern Europe. Weather and Climate Extremes, 3, 37-46. https://doi.org/10.1016/j.wace.2014.03.006

Boretti, A., & Rosa, L. (2019). Reassessing the projections of the World Water Development Report. npj Clean Water 2, 15. https://doi.org/10.1038/s41545-019-0039-9

Chartzoulakisa, K., & Bertaki, M. (2015). Sustainable water management in agriculture under climate

change. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4, 88-98. https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.03.011

Climate Bulletins. https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins

Country Water Partnership. https://www.gwp.org/en/About/who/Country-Water-Partnerships/

EEA Report. (2019). Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe. EEA Report No 4, pp. 12-19, 25-35.

EEA Report. (2020). Water and agriculture towards sustainable solutions. Report No 17. https://www.eea.europa.eu/publications/water-and-agriculture-towards-sustainable-solutions

EEA Report. (2021). Water resources across Europe — confronting water stress: an updated assessment.

Report No 12. https://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe- confronting

EEA. (2021). Water for agriculture. europa.eu

El-Hafez, S.A.A., & Negm, A.M. (2018). Role of the Participatory Management in Improvement of Water Use in Agriculture. In A.M. Negm (Eds.), Conventional Water Resources and Agriculture in Egypt. The Handbook of Environmental Chemistry, 74. Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2018_325

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2022, May 28). Baza danych AQUASTAT. (2020). AQUASTAT – FAO's Global Information System on Water and Agriculture. https://www.fao.org/aquastat/en/

Feyen, L., Ciscar Martinez, J., Gosling, S., Ibarreta Ruiz, D., Soria Ramirez, A., Dosio, A., Naumann, G., Russo, S., Formetta, G., Forzieri, G., Girardello, M., Spinoni, J., Mentaschi, L., Bisselink, B., Bernhard, J., Gelati, E., Adamovic, M., Guenther, S., De Roo, A., Cammalleri, C., Dottori, F., Bianchi, A., Alfieri, L., Vousdoukas, M., Mongelli, I., Hinkel, J., Ward, P., Gomes Da Costa, H., De Rigo, D., Liberta`, G., Durrant, T., San-Miguel-Ayanz, J., Barredo Cano, J., Mauri, A., Caudullo, G., Ceccherini, G., Beck, P., Cescatti, A., Hristov, J., Toreti, A., Perez Dominguez, I., Dentener, F., Fellmann, T., Elleby, C., Ceglar, A., Fumagalli, D., Niemeyer, S., Cerrani, I., Panarello, L., Bratu, M., Després, J., Szewczyk, W., Matei, N., Mulholland, E. & Olariaga-Guardiola, M. (2020). Climate change impacts and adaptation in Europe, EUR 30180 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg. doi:10.2760/171121, JRC119178.

Furdyna, A. (2020). Rolnictwo a zasoby wód. Kilka faktów na temat wody na lądzie w odniesieniu do gospodarki rolnej. In R. Borek, A. Furdyna, A. Makowska, J. Perzyna, M. Staniszewski, J. Zwoliński (Eds.), Woda w rolnictwie Ekspertyza (pp. 62-67). Warszawa: Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach. (in Polish).

Gelati, E., Zajac, Z., Ceglar, A., Bassu, S., Bisselink, B., Adamovic, M., Bernhard, J., Malagó, A., Pastori, M., Bouraoui, F., & de Roo, A. (2020). Assessing groundwater irrigation sustainability in the Euro-Mediterranean region with an integrated agro-hydrologic model. Adv. Sci. Res., 17, 227-253, https://doi.org/10.5194/asr-17-227-2020

Global Water Partnership (GWP). http://gwppl.org/index.php?id=o-gwp

Institute of Meteorology and Water Management. (2020). Stop Suszy. https://stopsuszy.imgw.pl/ (in Polish).

Kaca, E., Drabiński, A., Ostrowski, K., Pierzgalski, E., & Szafrański, Cz. (2011). Gospodarowanie wodą w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach wiejskich w warunkach nowych wyzwań i ograniczeń. Polish Journal of Agronomy, 7, 14-21. (in Polish).

Kaca, E. (2015). Stan melioracji i gospodarowania wodą w rolnictwie w skali kraju i województw w świetle danych MRiRW. In E. Kaca (Ed.), Rozwój melioracji i gospodarowania wodą w świetle wojewódzkich opracowań strategicznych (pp. 19-69). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie, 38. (in Polish).

Kamiński, R., Lewandowski, Z., Smytry, G., Sobczyński, T., & Zarudzki, R. (2021). Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. (in Polish).

Karaczun, Z. M. (2020). Polskie rolnictwo wobec zmiany klimatu. In R. Borek, A. Furdyna, A. Makowska, J. Perzyna, M. Staniszewski, & J. Zwoliński (Eds.), Woda w rolnictwie Ekspertyza (pp. 12-16). Warszawa: Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach. (in Polish).

Karaczun, Z. M., & Kozyra, J. (2020). Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Warszawa: Wyd. SGGW, pp. 75-94. (in Polish).

Kłos, L. (2013a). Stan i funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych na obszarach wiejskich. Ekonomia i Środowisko, 3(46), 196-206. (in Polish).

Kłos, L. (2013b). System finansowania gospodarki wodnej w Polsce a wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe US, 57, 263-274. (in Polish).

Komunikat 01/2020 Interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy PAN na temat zmiany klimatu i gospodarki wodnej w Polsce. (2020, June 12). http://www.ifispan.pl/komunikat-01-2020-interdyscyplinarnego-zespolu-do-spraw-kryzysu-klimatycznego-przy-prezesie-pan-na-temat-zmiany-klimatu-i-gospodarki-wodnej-w-polsce (in Polish).

Kolasińska, K., & Wawer, R. (Eds.) (2020). Kodeks dobrych praktyk wodnych w rolnictwie. MRiRW w ramach PROW 2014-2020. (in Polish).

Kozyra, J., Krół-Badziak, A., Żyłowski, T., Koza, P., & Pudełko, R. (2020). Zmiany klimatu i ich wpływ na gospodarkę wodną i rolnictwo. Konferencja Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu, IUNG-PIB, Puławy. https://iung.pl/wp-content/uploads/2020/03/kozyra.pdf (in Polish).

Margerum, R. D., & Robinson, C. J. (2015). Collaborative partnerships and the challenges for sustainable water management. Current Opinion in Environmental Sustainability, 12, 53-58. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2014.09.003

Michalak, D. (2020). Adapting to climate change and effective water management in Polish agriculture – at the level of government institutions and farms. Ecohydrology and Hydrobiology, 20(1), 134-141, https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2019.12.004

Mioduszewski, W., Szymczak, T., & Kowalewski, Z. (2011). Gospodarka wodna jako dyscyplina naukowa w służbie rolnictwa. Woda–Środowisko-Obszary wiejskie. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 11, 33(1). (in Polish).

Mosiej, J., Pierzgalski, E., & Jeznych, J. (2011). Współczesne uwarunkowania gospodarowania wodą w obszarach wiejskich. Postęp Nauk Rolniczych, PAN, 1, 25-36. (in Polish).

Mrozik, K., & Przybyła, Cz. (2013). An Attempt to Introduce Cultivation and Planning Measures into the Decision-Making Process in Order to Improve Water-Retaining Capacity of River Catchments. Polish Journal of Environmental Studies, 22(6), 1767-1773.

Mrozik, K. (2012). The Impact of Soil Cultivations Methods on Retention Capacity of Kania River Basin. Wasserwirtschaft, 102 (1-2), 75-79.

Mrozik, K., & Idczak, P. (2017). The Capacity of ecosystem services in small water retention measures.

Economics and Environment, 62(3), 37-48.

Opania, S., & Gama Marques, P. (2021). Analysis of Water Retention Possibilities Based on Programs, Strategies and Selected Projects in Poland, OP Conference Series: Materials Science and Engineering. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1203/3/032103/pdf

Postel, S., Polak, P., Gonzales, F., & Keller, J. (2001). Drip irrigation for small farmers. A new initiative to

alleviate hunger and poverty. Water international, 26(1).

Prandecki, K., Gajos, E., & Jaroszewska, J. (2018). Wykorzystanie wody w rolnictwie polskim na tle krajów UE. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 3(52). https://doi.org/10.18778/1429-3730.52.06 (in Polish).

Projekt KLIMADA. (2020, July 23). Scenariusze klimatyczne Polski w XXI wieku. Tendencje zmian klimatu. https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze/ (in Polish).

Raport Stop suszy! (2020). pp. 1-40.https://www.wody.gov.pl/attachments/article/1875/Raport%20Stop%20Suszy%20Wody%20Polskie_Od%20suszy%2050-lecia%20do%20wzrostu%20retencji.pdf (in Polish).

Raport Międzynarodowego Panelu do spraw Zmian Klimatu (IPCC). (2019). fapa.org.pl (in Polish).

Raport I Grupy Roboczej IPCC. (2021). https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-

group-i/ (in Polish).

Raport IPCC. (2021). Ludzkość zmieniła system klimatyczny. Teraz liczy się każdy promil ocieplenia. teraz-srodowisko.pl (in Polish).

Report Un World Water Development. (2022). UN-Woda. unwater.org

Rouillard, J. (2020). Tracing the impact of agricultural policies on irrigation water demand and groundwater extraction in France. In J.-D. Rinaudo et al. (Eds.), Sustainable groundwater management (pp. 461-479). Springer International Publishing, Cham, Switzerland.

Savari, M., Abdeshahi, A., Gharechaee, H., & Nassrollahian, O. (2021). Explaining farmers response to water crisis through theory of the norm activation model: Evidence from Iran. International Journal of Disaster Risk Reducation, 60, 102284. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102284

Stańczuk-Gałwiaczek, M., Sobolewska-Mikulska, K., Ritzema, H., & van Loon-Steensma, J. M. (2018). Integration of water management and land consolidation in rural areas to adapt to climate change: Experiences from Poland and the Netherlands. Land Use Police, 77, 489-511, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.06.005

Statistics Poland. (2020). https://raportsdg.stat.gov.pl/2020/cel6.html (in Polish).

Statistics Poland. (2021). https://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/ (in Polish).

Szymczak, T. (2014). Hydrologiczne uwarunkowania rozwoju melioracji. In E. Kaca (Ed.), Uwarunkowania rozwoju melioracji wodnych w Polsce (pp. 53-85). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie, 37. (in Polish).

Thier, A. (2020). Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów Europejskich. In T. Walczykiewicz (Eds.), Współczesne gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego (pp. 9-26). Warszawa: IMiGW PIB. (in Polish).

Treder, W., Szymczak, T., & Wawer, R. (2021). Raport końcowy z pilotażu tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW). Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. (in Polish).

Wada, Y., Flörke, M., Hanasaki, N., Eisner, S., Fischer, G., Tramberend, S., Satoh, Y., van Vliet, M. T. H., Yillia, P., Ringler, C., Burek, P., & Wiberg, D. (2016). Modeling global water use for the 21st century: the Water Futures and Solutions (WFaS) initiative and its approaches. Geosci. Model Dev., 9, 175-222. https://doi.org/10.5194/gmd-9-175-2016

Walczykiewicz, T. (Ed.). (2020). Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: IMiGW, PIB. (in Polish).

Water resources in the world. https://www.ekonsument.pl/a67237_zasoby_wody_pitnej_na_swiecie_.html

Wawer, R., Kozyra, J. (Eds.). (2021). Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. https://www.fdpa.org.pl/uploads/downloader/Woda.pdf (in Polish).

Wawer, R., Matyka, M., Łopatka, A., & Kozyra, J. (2016). Systemy wspomagania decyzji w nawodnieniach upraw rolniczych. In Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie (pp. 165-182). Brwinowo: Wyd. CDR w Brwinowie. (in Polish).

Wawer, R. (2020). Gospodarowanie wodą w rolnictwie w zmieniającym się klimacie. Perspektywa przejścia na rolnictwo nawadniane a sprawiedliwe i zrównoważone korzystanie z wód w świetle rozwiązań hiszpańskich i postępu w informatyce. Polish Journal of Agronomy. 41, 38-48. https://doi.org/10.26114/pja.iung.424.2020.41.05 (in Polish).

West Pomeranian Voivodeship in numbers. (2020). http://szczecin.stat.gov.pl/en/publications/folders/ (in Polish).

World Population 2023. ONZ. (2023). World Population Dashboard (unfpa.org)

Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności (DZ.U.UE.C. 2021.58.1). (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.