Ecosystem services contributing to local economic sectors – conceptual framework of linking ecosystem services, benefits and economic sectors
PDF

Keywords

protected areas
ecosystem services
natural capital
SEEA EA
ecosystem accounting

How to Cite

Sylla, M. (2023). Ecosystem services contributing to local economic sectors – conceptual framework of linking ecosystem services, benefits and economic sectors . Economics and Environment, 85(2), 52-67. https://doi.org/10.34659/eis.2023.85.2.571

Abstract

The paper introduces the principles of the System of Environmental-Economic Accounting-Ecosystem Accounting. The aim of the work is to present the application of the conceptual framework of linking ecosystem services, benefits and economic sectors. The analysis relates to years 2012 and 2018. The case study area represents five municipalities that cross borders with the Ślężański Landscape Park and its buffer zone in the Lower Silesia region in Poland. Results show that cropland-related ecosystem services contribute to 17% and 14 % percent of all companies operating in the case study area. The direct link between agricultural benefits and five economic sectors was established. The ecosystem extent account is created, and the land cover flows analysed. The applicability of ecosystem accounting to local governance is discussed.

PDF

References

Affek, A. N. (2018). Indicators of ecosystem potential for pollination and honey production. Ecological Indicators, 94, 33-45. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.04.001

Ambros, P., & Granvik, M. (2020). Trends in agricultural land in EU countries of the Baltic sea region from the perspective of resilience and food security. Sustainability, 12(14), 5851. https://doi.org/10.3390/su12145851

Becla, A. (2013). Wybrane informacyjne wyzwania identyfikacji i wyceny elementów kapitału naturalnego dla rachunku ekonomicznego. Research Papers of Wrocław University of Economics, 317, 291-301. https://doi.org/10.15611/pn.2013.317.26 (in Polish).

Becla, A., Czaja, S., & Zielińska, A. (2012). Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego. Warszawa: Difin. (in Polish).

Bernués, A., Rodríguez-Ortega, T., Ripoll-Bosch, R., & Alfnes, F. (2014). Socio-cultural and economic valuation of ecosystem services provided by Mediterranean mountain agroecosystems. PLoS ONE, 9(7), 1-10. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0102479

Burkhard, B., Kroll, F., & Müller, F. (2010). Landscapes‘ Capacities to Provide Ecosystem Services – a Concept for Land-Cover Based Assessments. Landscape Online, 15, 1-22. https://doi.org/10.3097/LO.200915

Burkhard, B., Maes, J., Potschin-Young, M., Santos-Martín, F., Geneletti, D., Stoev, P., … Zulian, G. (2018). Mapping and assessing ecosystem services in the EU – Lessons learned from the ESMERALDA approach of integration. One Ecosystem, 3, e29153. https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e29153

CSO, Central Statistical Office (2022). https://stat.gov.pl/en/

Cerilli, S., La Notte, A., Pisani, D., Vallecillo, S., & Tubiello, F. N. (2020). A sustainability scoreboard for crop provision in Europe. Ecosystem Services, 46, 101194. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101194

Chwiałkowski, C., & Zydroń, A. (2021). Socio-economic and spatial characteristics of wielkopolski national park: Application of the hedonic pricing method. Sustainability, 13(9), 5001. https://doi.org/10.3390/su13095001

Comte, A., Sylvie Campagne, C., Lange, S., Bruzón, A. G., Hein, L., Santos-Martín, F., & Levrel, H. (2022). Ecosystem accounting: Past scientific developments and future challenges. Ecosystem Services, 58, 101486. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101486

Czaja, S. (2014). Wybrane problemy metodyczno-metodologiczne wyceny elementów kapitału naturalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 317, 272-290. https://doi.org/10.15611/pn.2013.317.25 (in Polish).

Dobrzańska, B. (2007). Kapitał natury w warunkach zrównoważonego rozwoju. In B. Poskrobko (Ed.), Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. (in Polish).

Farrell, C. A., Coleman, L., Kelly-Quinn, M., Obst, C. G., Eigenraam, M., Norton, D., … Stout, J. C. (2021). Applying the system of environmental economic accounting-ecosystem accounting (Seea-ea) framework at catchment scale to develop ecosystem extent and condition accounts. One Ecosystem, 6, e65582. https://doi.org/10.3897/oneeco.6.e65582

Furmankiewicz, M., & Potocki, J. (2004). Przyroda a gospodarka–konflikty ekologiczne w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów. In M. Furmankiewicz & J. Potocki (Eds.), Problemy Ochrony Przyrody w Zagospodarowaniu Przestrzennym Sudetów (pp. 7-20). Jelenia Góra: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze. (in Polish).

Grammatikopoulou, I., Sylla, M., & Zoumides, C. (2020). Economic evaluation of green water in cereal crop production: A production function approach. Water Resources and Economics, 29, 100148. https://doi.org/10.1016/j.wre.2019.100148

Häyhä, T., Franzese, P. P., Paletto, A., & Fath, B. D. (2015). Assessing, valuing, and mapping ecosystem services in Alpine forests. Ecosystem Services, 14, 12-23. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.03.001

Hein, L., Bagstad, K. J., Obst, C., Edens, B., Schenau, S., Castillo, G., … Caparrós, A. (2020a). Progress in natural capital accounting for ecosystems. Science, 367(6477), 514-515. https://doi.org/10.1126/science.aaz8901

Hein, L., Remme, R. P., Schenau, S., Bogaart, P. W., Lof, M. E., & Horlings, E. (2020b). Ecosystem accounting in the Netherlands. Ecosystem Services, 44, 101118. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101118

Hełdak, M., Stacherzak, A., Przybyła, K., Kupczak, S., & Kucher, L. (2022). Agricultural Land Transaction Prices Against the Background of Property Intended for Investment Purposes in Poland. Real Estate Management and Valuation, 30(3), 30-44. Real Estate Management and Valuation, 3, 30-44. https://doi.org/10.2478/remav-2022-0019

Jacobs, S., Burkhard, B., Van Daele, T., Staes, J., & Schneiders, A. (2015). ‘The Matrix Reloaded’: A review of expert knowledge use for mapping ecosystem services. Ecological Modelling, 295, 21-30. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2014.08.024

Keith, H., Czúcz, B., Jackson, B., Driver, A., Nicholson, E., & Maes, J. (2020). A conceptual framework and practical structure for implementing ecosystem condition accounts. One Ecosystem, 5, 1-54. https://doi.org/10.3897/oneeco.5.e58216

Keith, H., Vardon, M., Stein, J. A., Stein, J. L., & Lindenmayer, D. (2017). Ecosystem accounts define explicit and spatial trade-offs for managing natural resources. Nature Ecology & Evolution, 1(11), 1683-1692. https://doi.org/10.1038/s41559-017-0309-1

King, S., Vardon, M., Grantham, H. S., Eigenraam, M., Ferrier, S., Juhn, D., … Turner, K. (2021). Linking biodiversity into national economic accounting. Environmental Science & Policy, 116, 20-29. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.10.020

Kowalska, A., Affek, A., Solon, J., Degórski, M., Grabińska, B., Kołaczkowska, E., Kruczkowska, B., Regulska, E., Roo-Zielińska, E., Wolski, J., & Zawiska, I. (2017). Potential of Cultural Ecosystem Services in Postglacial Landscape From the Beneficiaries’ Perspective. Ekonomia i Środowisko, 60(1).

Krajewski, P. (2019). Monitoring of Landscape Transformations within Landscape Parks in Poland in the 21st Century. Sustainability, 11(8), 2410. https://doi.org/10.3390/su11082410

La Notte, A., Grammatikopoulou, I., Zurban-Nucci, M., Marques, A., Ferrini, S., Cerilli, S., & Tamborra, M. (2022). LInking accounts for ecosystem Services and Benefits to the Economy THrough bridging (LISBETH) Part II. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/010621

Maes, J. (2016). Mapping And Assessment Of Ecosystems And Their Services (Maes): Highlights And Uncertainties Of A Science-Policy Interface On Biodiversity And Ecosystem Services. Ekonomia i Środowisko – Economics and Environment, 59(4), 13. https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/199

Maestre Andrés, S., Calvet Mir, L., van den Bergh, J. C. J. M., Ring, I., & Verburg, P. H. (2012). Ineffective biodiversity policy due to five rebound effects. Ecosystem Services, 1(1), 101-110. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.07.003

MEA. (2005). Millenium Ecosystem Assessment. Ecosystems and human well-being: synthesis. Washington: Island Press.

Ministry of Finance. (2022, October 20). https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-dla-poszczegolnych-gmin-powiatow-i-wojewodztw (in Polish).

Mizgajski, A., Bernaciak, A., Kronenberg, J., Roo-Zielińska, E., Solon, J., & Śleszyński, J. (2014). Development of the ecosystem services approach in Poland. Ekonomia i Środowisko, 51(4), 10-19. (in Polish).

Pieńkowski, D. (2002). Kapitał naturalny w teoretycznych analizach czynników produkcji. Ekonomia i Środowisko, 21(1), 7-18. (in Polish).

Power, A. G. (2010). Ecosystem services and agriculture: tradeoffs and synergies. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 365(1554), 2959-2971. https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0143

Przybyła, K., Kachniarz, M., Hełdak, M., Ramsey, D., & Przybyła, B. (2022). The Influence of Administrative Status on the Trajectory of Socio-Economic Changes: A Case Study of Polish Cities. Moravian Geographical Reports, 30(3), 179-191. https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0012

Solon, J., Roo-Zielińska, E., Affek, A., Kowalska, A., Kruczkowska, B., Wolski, J., Degórski, M., Grabińska, B., Kołaczkowska, E., Regulska, E., & Zawiska, I. (2017). Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym. Ocena potencjału i wykorzystania. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wydawnictwo Akademickie SEDNO. http://rcin.org.pl/Content/64395/WA51_83948_r2017_Swiadczenia-ekosyste.pdf (in Polish).

Spyra, M., La Rosa, D., Zasada, I., Sylla, M., & Shkaruba, A. (2020). Governance of ecosystem services trade-offs in peri-urban landscapes. Land Use Policy, 95, 104617. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104617

Stępniewska, M., Lupa, P., & Mizgajski, A. (2018). Drivers of the ecosystem services approach in Poland and perception by practitioners. Ecosystem Services, 33, 59-67. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.08.010

Sylla, M., Harmáčková, Z. V., Grammatikopoulou, I., Whitham, C., Pártl, A., & Vačkářová, D. (2021). Methodological and empirical challenges of SEEA EEA in developing contexts: Towards ecosystem service accounts in the Kyrgyz Republic. Ecosystem Services, 50, 101333. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101333

Sylla, M., Lasota, T., & Szewrański, S. (2019). Valuing Environmental Amenities in Peri-Urban Areas: Evidence from Poland. Sustainability, 11(3), 570. https://doi.org/10.3390/su11030570

United Nations. (2021a). System of Environmental-Economic Accounting — Ecosystem Accounting (SEEA EA). https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EA/seea_ea_white_cover_final.pdf

United Nations. (2021b). System of Environmental-Economic Accounting — Ecosystem Accounting (SEEA EA). Final Draft. https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3f-SEEA-EA_Final_draft-E.pdf

Vallecillo, S., La Notte, A., Ferrini, S., & Maes, J. (2019a). How ecosystem services are changing: an accounting application at the EU level. Ecosystem Services, 40, 101044. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.101044

Vallecillo, S., La Notte, A., Zulian, G., Ferrini, S., & Maes, J. (2019b). Ecosystem services accounts: Valuing the actual flow of nature-based recreation from ecosystems to people. Ecological Modelling, 392, 196-211. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2018.09.023

Yang, Y., Jia, Y., Ling, S., & Yao, C. (2021). Urban natural resource accounting based on the system of environmental economic accounting in Northwest China: A case study of Xi’an. Ecosystem Services, 47, 101233. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101233

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.