Kordowska, Monika. “TOURISM ECOSYSTEM SERVICES – AN EXAMPLE OF BIRDWATCHING AT NATURE 2000 SITES”. Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment 60, no. 1 (January 1, 2017): 11. Accessed November 29, 2021. https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/243.