Effectiveness of organic food marketing
PDF

Keywords

organic food
organic food marketing
marketing effectiveness

How to Cite

Chrobocińska, K., & Lotkowska, A. (2023). Effectiveness of organic food marketing . Economics and Environment, 85(2), 255-270. https://doi.org/10.34659/eis.2023.85.2.548

Abstract

The principal aim of this study was to assess the economic results and marketing effectiveness of selected companies dealing with the production and distribution of organic food. The diagnostic survey method was applied in the study. It was conducted on popular social media in 2021 with 686 respondents. The study findings show that the marketing strategy has been ineffective so far. This means that there exists an informationally excluded area, which must be filled in. Therefore, effective product marketing should be developed based on personalised advertisements on social media and online trade. The study findings can contribute to the popularisation and broadening of knowledge regarding the behaviour of organic food buyers. Determining the factors affecting the buying process and motivations will aid stakeholders in building an effective marketing strategy for organic food. This may have a beneficial effect on the development and diversification of the organic food market, whose production may contribute to an improvement of the natural environment condition and the quality of life, as well as the promotion of local food producers.

PDF

References

Abrar, M., Safeer, A., Baig, S., & Ghafoor, A. (2016). E-Marketing and Its Implementation on Developing Social Perceptions of Customers through Effective Marketing Mix of Organic Textile Products. American Journal of Industrial and Business Management, 6(12), 1194-1211. https://doi.org/10.4236/ajibm.2016.612110

Bankier.pl. (2021). Symbio Polska SA (SYM). Jednostkowe raporty roczne. https://www.bankier.pl/gielda/notowania/new-connect/SYMBIO/wyniki-finansowe/jednostkowy/roczny/standardowy/1 (in Polish).

Bankier.pl. (2022). Bio Planet S.A. Jednostkowe raporty roczne. https://www.bankier.pl/gielda/notowania/akcje/BIOPLANET/wyniki-finansowe/jednostkowy/roczny/standardowy/1 (in Polish).

Bankier.pl. (2023). Organic Farma Zdrowia SA (ORG). Skonsolidowane raporty kwartalne. https://www.bankier.pl/gielda/notowania/new-connect/ORGANIC/wyniki-finansowe (in Polish).

Bryła, P. (2015). Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych – perspektywa sprzedawcy i konsumenta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. (in Polish).

Bryła, P. (2016). Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności – stadium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi. Marketing i Zarządzanie, 44(3), 209-221. https://doi.org/10.18276/miz.2016.44-19 (in Polish).

Czudec, A., Miś, T., & Zając, D. (2022). Supporting local economic development as a motive for purchasing organic food. Ekonomia i Środowisko, 81(2), 291-312. https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.444

Dangi, N., Gupta, S. K., & Narula, S. A. (2020). Consumer buying behaviour and purchase intention of organic food: a conceptual framework. Management of Environmental Quality, 31(6), 1515-1530. https://doi.org/10.1108/MEQ-01-2020-0014

Dlahandlu.pl. (2022). W Polsce działa 800 ekosklepów. Wydajemy tam 776 mln zł rocznie. https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/w-polsce-dziala-800-ekosklepow-wydajemy-tam-776-mln-zl-rocznie,108852.html (in Polish).

Domoradzki, M. (2016). Moda na żywność ekologiczną w Polsce i na Świecie. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 4(20), 5-11. (in Polish).

European Parliament. (2018). The EU's organic food market: facts and rules (infographic). https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180404STO00909/the-eu-s-organic-food-market-facts-and-rules-infographic

European Parliament. (2021). Nowa strategia „Od pola do stołu” zapewni nam lepszą żywność. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211014IPR14914/nowa-strategia-od-pola-do-stolu-zapewni-nam-lepsza-zywnosc (in Polish).

Głuszek, S. (2023). Gospodarstwa ekologiczne w odwrocie. Dlaczego rolnicy rezygnują z Eko? https://www.agrofakt.pl/gospodarstwo-ekologiczne-w-odwrocie-dlaczego-rolnicy-rezygnuja-z-eko/ (in Polish).

Gryn, M. (2020). Czy ekożywność jest zdrowsza? https://dorzeczy.pl/bezpieczenstwo-zywnosci/138031/czy-ekozywnosc-jest-zdrowsza.html (in Polish).

Grzybek, M. (2016). Selected Aspects of the Behaviour of People who Buy Organic Food as Illustrated by the Opinions of Respondents from the Podkarpackie Voivodeship. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 45(1), 131-139. https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.1.14 (in Polish).

Grzybowska-Brzezińska, M. (2012). Zachowania młodych konsumentów i seniorów na rynku żywności ekologicznej. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 25, 211-222. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t25/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t25-s211-222/Problemy_Zarzadzania_Finansow_i_Marketingu-r2012-t25-s211-222.pdf (in Polish).

Ham, M. (2019). Beliefs about effects of organic products and their impact on intention to purchase organic food. Ekonomski vjesnik, 32(1), 69-80. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/ekonomski-vjesnik/article/view/8217

Hanus, G. (2020). The phenomenon of ecologisation in the food behaviour of poles – results of empirical research. Ekonomia i Środowisko, 73(2), 71-84. https://doi.org/10.34659/2020/2/17

Hermaniuk, T. (2018). Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych. Handel Wewnętrzny, 2(373), 189-199. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e51b94dd-7dfb-4131-b42d-d0264d5fb656 (in Polish).

Hole, D. G., Perkins, A. J., Wilson, J. D., Alexander, I. H., Grice, P. V., & Evans, A. D. (2005). Does organic farming benefit biodiversity? Biological Conservation, 122(1), 113-130. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2004.07.018

Jarossová, M. A., & Minďašová, K. (2015). Comparison of the application of marketing communication tools used by organic food producers in Slovakia and Austria. Engineering Sciences And Technologies, 4(19), 32-48. https://doi.org/10.15611/nit.2015.4.02

Komisja Europejska. (2020). Pytania i odpowiedzi: Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia. https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8708-unijna-strategia-bioroznorodnosc-2030.pdf (in Polish).

Kowalczyk, S., & Kwasek, M. (2020). Jakość żywności na polskim rynku – zagrożenia i sposoby ich eliminacji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 364(3), 75-100. https://doi.org/10.30858/zer/125619 (in Polish).

Kułyk, P., & Dubicki, P. (2019). Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 79-87. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.7 (in Polish).

Kułyk, P., & Michałowska, M. (2016). Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2014. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 113, 17-32. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2016.113.2 (in Polish).

Kułyk, P., & Michałowska, M. (2018). Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle wyników badań empirycznych w województwie lubuskim. Handel Wewnętrzny, 2(373), 270-282. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2af09783-5ece-4b96-8912-e6f4bbec8aeb (in Polish).

Loera, B., Murphy, B., Fedi, A., Martini, M., Tecco, N., & Dean, M. (2022). Understanding the purchase intentions for organic vegetables across EU: a proposal to extend the TPB model. British Food Journal, 124(12), 4736-4754. https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2021-0875

Mulder, M. R., & Liu, R. L. (2017). Consumer Awareness and Motivation for Organic Food Consumption: Exploring the Environmental and Health Considerations Surrounding the Production of Organic Food; Understanding Perspectives on Organic Products from the Consumer, Producer and Retailer. In I. Kareklas & D. Muehling (Eds.), Deciphering Organic Foods: A Comprehensive Guide to Organic Food Production, Consumption, and Promotion (pp. 1-27). New York: Nova Science Publishers.

Najib, M., Sumarwan, U., Septiani, S., & Fahma, F. (2021). Application of SWOT-AHP to develop organic food marketing strategy. Academy of Strategic Management Journal, 20(1), 1-8. https://www.abacademies.org/articles/Application-of-swot-ahp-to-develop-organic-food-marketing-strategy-1939-6104-20-1-691.pdf

NaWidelcu. (2016, March 1). Co-kitchen czyli kuchenny coworking w czasach kryzysu. https://www.nawidelcu.pl/kulinarny-lifestyle/co-kitchen-czyli-kuchenny-coworking-w-czasach-kryzysu (in Polish).

Nguyen, H., Nguyen, N., Nguyen, B., Lobo, A., & Vu, Ph. A. (2019). Organic Food Purchases in an Emerging Market: The Influence of Consumers’ Factors and Green Marketing Practices of Food Stores. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 1037. https://doi.org/10.3390/ijerph16061037

Novytska, I., Chychkalo-Kondratska, I., Chyzhevska, M., Sydorenko-Melnyk, H., & Tυtarenko, L. (2021). Digital Marketing In The System Of Promotion Of Organic Products. Wseas Transactions On Business And Economics, 18, 524-530. https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.53

PIŻE. (2019). Polska na ekologicznej mapie Europy. https://jemyeko.com/perspektywy-polskiego-rynku-zywnosci-ekologicznej (in Polish).

Ruiz de Maya, S., López-López, I., & Munuera, J. L. (2011). Organic food consumption in Europe: International segmentation based on value system differences. Ecological Economics, 70(10), 1767-1775. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.04.019

Smoluk-Sikorska, J. (2010). Organic farming and the market of its products in the European Union. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(18), 87-95.

Tandon, A., Dhir, A., Kaur, P., Kushwah, S., & Salo, J. (2020). Why do people buy organic food? The moderating role of environmental concerns and trust. Journal of Retailing and Consumer Services, 57, 102247. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102247

Ünal, S., Deveci, F. G., & Yldiz, T. (2018). Do we know organic food consumers? The personal and social determinants of organic food consumption. Istanbul Business Research, 48(1), 1-35. https://doi.org/10.26650/ibr.2019.48.0019

Wang, J., Shen, M., & Gao, Z. (2018). Research on the irrational behavior of consumers’ safe consumption and its influencing factors. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(13), 2764. https://doi.org/10.3390/ijerph15122764

Witek, L. (2014) Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Handel Wewnętrzny, 1(354), 281-290. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-705a461d-0d7f-401c-adac-40d6eae8c1de (in Polish).

Witek, L., & Kuźniar, W. (2021). Green Purchase Behavior: The Effectiveness of Sociodemographic Variables for Explaining Green Purchases in Emerging Market. Sustainability, 13(1), 209. https://doi.org/10.3390/su13010209

Witek, L., & Szalonka, K. (2017). Percepcja zdrowej żywności a zachowania konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (120), 159-174. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.120.46 (in Polish).

Witkowska-Dąbrowska, M., Napiórkowska-Baryła, A., & Świdyńska, N. (2020). Harmonization of criteria and operationalization of sustainable development indicators in the assessment of bioproducts. Ekonomia i Środowisko, 72(1), 60-73. https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/45

Żakowska-Biemans, S. (2009). Factors underlying consumption of organic food in the opinion of Polish consumers. Agronomy Research, 7(II), 768-774. https://agronomy.emu.ee/vol07Spec2/p7sII29.pdf

Zaprutko-Janicka, A. (2015). Nie uwierzysz, że oni to jedli. 10 szokujących okupacyjnych potraw. https://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/09/03/nie-uwierzysz-ze-oni-to-jedli-10-szokujacych-okupacyjnych-potraw (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.