Concept of pocket gardens on the campus of Bialystok University of Technology as a result of a survey of the academic community
PDF

Keywords

pocket garden
university campus
sustainable development
green spaces
social research

How to Cite

Gawryluk, D., Biała, I., & Gawrychowska, M. (2024). Concept of pocket gardens on the campus of Bialystok University of Technology as a result of a survey of the academic community. Economics and Environment, 88(1), 740. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.740

Abstract

Green areas of university campuses are an important resource for them, performing a variety of functions important for the functioning of the university, the well-being of the academic community, the environment and the green system of the city. The purpose of this study was to determine the preferences of the academic community, with particular emphasis on students, as to the functionality that campus green spaces should fulfil today. The methodology of the research work included a diagnostic survey method, the technique of which was surveying, and the tool was a survey questionnaire. Analysis of the results of a survey conducted among students at the Bialystok University of Technology (Bialystok, Poland) made it possible to determine the needs and expectations regarding the development of campus green areas. The concept of pocket gardens accommodates responses and solutions to students' expectations. The analysis of the student community's opinions served to implement the tasks of the "My Green Polytechnic" strategy conducted on the Bialystok University of Technology campus. The results of the survey and the experience of its implementation can be useful to various institutions in making decisions on green space management.

PDF

References

Bajwoluk, T., & Langer, P. (2022). Impact of the “Krakow East–Bochnia” Road Transport Corridor on the Form of the Functio-Spatial Structure and Its Economic Activity. Sustainability, 14(14), 8281. https://doi.org/10.3390/su14148281

Balai Kerishnan, P., & Maruthaveeran, S. (2021). Factors contributing to the usage of pocket parks―A review of the evidence. Urban Forestry & Urban Greening, 58, 126985. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.126985

Biernacka, M. (2020). Przegląd i ocena wybranych wskaźników dostępności i atrakcyjności miejskich terenów zieleni. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(347). ISSN 0208-6018 e-ISSN 2353-7663. http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.347.04

Blake, A. (2021). Pocket Parks. depts.washington.edu/open2100/pdf/2_OpenSpaceTypes/Open_Space_Types/pocket_parks.pdf.

Czembrowski, P. (2016). The Economic Valuation of Urban Green Spaces as a Voice in the Debate Over Their Role in Sustainable Cities. Economic and Environmental Studies, 16(3), 365-375.

Dai, W., & Wang, Z. (2022). Research on the Application of Computerized Parametric Design in the Site Selection Analysis of Pocket Park Design. Proceedings of the 2022 2nd International Conference on Computer Technology and Media Convergence Design, Dali, China, 320-326. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-046-6_38

De Geyter, X., Gheysen, M., De Boeck, L., Suzuki, Y., & Aureli, P. V. (2002). AFTER-SPRAWL: research for the contemporary city. NAI publishers & deSingel; Rotterdam & Antwerpen. ISSN: 90-5662-265-x.

Dong, J., Guo, R., Guo, F., Guo, X., & Zhang, Z. (2023). Pocket parks - a systematic literature review. Environmental Research Letters, 18(8), 083003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ace7e2

Elmaghraby, M. A. (2019). Urban Pocket Parks Promoting Quality of Life and Mitigating UHI Impacts—A Case Study of “Al Zawya Al Hamra” District. Journal of Urban Research, 34(1), 56-77.

Geoportal. (2024). Geoportal. www.geoportal.gov.pl (in Polish).

Hou, J., Wang, Y., Zhou, D., & Gao, Z. (2022). Environmental Effects from Pocket Park Design According to District Planning Patterns—Cases from Xi’an, China. Atmosphere, 13(2), 300. https://doi.org/10.3390/atmos13020300

Hussein, H., KhaiJhung, L., & Zhang, H. (2022). Green Pause in a City: Design elements of a pocket park in Kuala Lumpur. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 7(19), 191-200. https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i19.3206

Ikin, K., Beaty, R. M., Lindenmayer, D. B., Knight, E., Fischer, J., & Manning, A. D. (2013). Pocket parks in a compact city: How do birds respond to increasing residential density? Landscape Ecology, 28, 45-56. https://doi.org/10.1007/s10980-012-9811-7

Jarocka, K., Kraśnicki, P., & Skoczko, K. (2021). Białystok jako zielone ekocity. INNOVATIONS – SUSTAINABILITY – MODERNITY – OPENNESS. Środowisko. Seria monografii: Tom 42. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. https://doi.org/10.24427/978-83-66391-75-8

Kerishnan, P. B., & Maruthaveeran, S. (2021). Factors contributing to the usage of pocket parks―A review of the evidence. Urban Forestry & Urban Greening, 58, 126985. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.126985

Krzysztofik, S., & Galoch, A. (2022). Pocket parks in Łódź as an element of improving urban resilience in the city centre. Builder, 303(10), 52-55. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9892

Labuz, R. (2019). Pocket Park – a new type of green public space in Kraków (Poland). IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 471, 112018. https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/11/112018

Lorens, P., & Martyniuk-Pęczek, J. (2010). Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista. (in Polish).

Luks, J. (2001). Focus Hope: A Pocket Park Study, Detroit, MI. Inquiry: The University of Arkansas Undergraduate Research Journal, 2, 96-102.

Matel, A., & Poskrobko, T. (2019). Could survey technique or other research conditions “change” our ecological behaviour? – Testing response bias in consumer research. Economics and Environment, 71(4), 16. https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/55

Nowaczyk, M. (2017). Katalog metod i form humanizacji przestrzeni miejskich. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 57(6), 42-55. (in Polish).

Park, B. J., Tsunetsugu, Y., Kasetani, T., Kagawa, T., & Miyazaki, Y. (2010). The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): Evidence from field experiments in 24 forests across Japan. Environmental Health and Preventive Medicine, 15(1), 18-26. https://doi.org/10.1007/s12199-009-0086-9

Perkowska-Klejman, A. (2019). Poszukiwanie refleksyjności w edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. (in Polish).

Peschardt, K. K. (2014). Health Promoting Pocket Parks in a Landscape Architectural Perspective [Doctoral dissertation]. University of Copenhagen.

Pistelok, P. (2022). Wybrane aspekty dyskusji na temat istotności zieleni w mieście. Problemy Rozwoju Miast, 73(09), 1-12. (in Polish).

Politechnika Białostocka (2023a). Moja Zielona Politechnika. https://pb.edu.pl/moja-zielona-politechnika/ (in Polish).

Politechnika Białostocka. (2023b). Politechnika Białostocka czwartą uczelnią w Polsce w rankingu UI GreenMetric. https://pb.edu.pl/2023/12/07/politechnika-bialostocka-czwarta-uczelnia-w-polsce-w-rankingu-ui-greenmetric/ (in Polish).

Politechnika Białostocka. (2023c). Politechnika Białostocka w rankingu QS World University Sustainability 2024. https://pb.edu.pl/2023/12/27/politechnika-bialostocka-w-rankingu-qs-world-university-sustainability-2024/ (in Polish).

Politechnika Białostocka. (2024). Miasteczko akademickie – plan przestrzenny. https://pb.edu.pl/uczelnia/mapa-kampusu/miasteczko-akademickie-plan-przestrzenny/ (in Polish).

Praveena, B. K., Streetheran, M. (2021). Factors contributing to the usage of pocket parks – A review of the evidence. Urban Forestry & Urban Greening, 58, 126985. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.126985.

Salih, S. A., Ismail, S., & Ismail, N. A. (2021). On-campus Rocket Parks for Enhancing Outdoor Learning Experience in Malaysian Universities. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(10), 831-846. http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v11-i10/11453

Salih, S., Ismail, S., Ismail, N. A., Ujang, N., & Asif, N. (2022). Factors Influencing Social-Learning Experience in Nearby Pocket Parks on Campus Ground. Research Square, 1-17. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1194205/v1 .

Sikorski, M., Jackowski, S., & Matysiak, K. (2020). Przestrzenie uniwersytetu. Trendy. Wizje. Standardy projektowania. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. (in Polish).

Sobol, A., & Skubała, P. (2022). Students’ perceptions and their derived satisfaction of urban forests in the most industrialised region of Poland. Economics and Environment, 77(2), 126-143. https://doi.org/10.34659/2021/2/16

Sołtysik, A. (2023). Krajobraz wielu zmysłów na przykładzie parków kieszonkowych w Krakowie. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15(64), 135-150. https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.64.09 (in Polish).

Sroka, W., & Musiał, W. (2016). Rolnictwo i gospodarstwa rolne na obszarach miejskich i podmiejskich—konceptualizacja oraz przesłanki rozwoju. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 84, 123-134. (in Polish).

Stańczyk, A. (2022). Betonoza – co oznacza pojęcie betonoza? https://szybkagotowka.pl/Finanse/betonoza/ (in Polish).

Szymańska, P. (2021). Są tworzone na potęgę i opanowują coraz więcej miast w Polsce! Czym są parki kieszonkowe? https://natemat.pl/380199,park-kieszonkowy-co-to-jest (in Polish).

Trojanowska, M. (2018). Eko osiedla: Kształtowanie zrównoważonych osiedli miejskich na przykładzie doświadczeń francuskich. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. (in Polish).

Trojanowska, M. (2023). Projektowanie zielonych przestrzeni publicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. https://doi.org/10.53271/2023.066 (in Polish).

Ulrich, R. S. (2008). Biophilic theory and research for healthcare design. In S.R. Kellert, J.H. Heerwagen & M.L. Mador (Eds.), Biophilic design: The theory, science, and practice of bringing buildings to life (pp. 87-106). Hoboken: John Wiley.

Urząd Miejski w Białymstoku. (2023). Raport o stanie miasta Białegostoku za 2022 rok. https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/rozwoj_miasta/raport-o-stanie-miasta.html (in Polish).

Xu, C., Haase, D., & Pauleit, S. (2018). The impact of different urban dynamics on green space availability: A multiple scenario modeling approach for the region of Munich, Germany. Ecological Indicators, 93, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.04.058

Żabicki, P. (2016). Urbanistyka i architektura szkolnictwa wyższego w Polsce w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. In K. Pobłocki & B. Świątkowska (Eds.), Architektura Niezrównoważona (pp. 134-153). Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana. (in Polish).

Zachariasz, A. (2008). Ogród publiczny w centrum miasta - przemiany funkcji i formy. Czasopismo Techniczne Architektura, 105(4-A), 296–304. (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.