Social participation and logistical elements of cemetery waste biofraction management
PDF

Keywords

cemetery biofraction
participation
logistics in waste management

How to Cite

Kostecka, J., Progorowicz, S., Mazur-Pączka, A., Pączka, G., Szura, R., Kiryluk, A., Butt, K. R., & Garczyńska, M. (2024). Social participation and logistical elements of cemetery waste biofraction management. Economics and Environment, 88(1), 777. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.777

Abstract

In the 21st century, waste is a growing problem and must be considered one of the essential elements of creating conditions for sustainable development. The article pays special attention to the biofraction of cemetery waste, and interviews with cemetery visitors made a possible determination of its place among other wastes produced in the cemetery. The willingness of cemetery visitors to participate in the logistics of the cemetery waste management system was also tested. The article also presents selected elements of cemetery waste management logistics. The system should consist of several subsystems. Subsystems of waste minimisation "at the source" and waste segregation, disposal, and secondary management were considered crucial. In addition to the logistics mentioned above, subsystems were proposed to include innovation in cemeteries, the biotechnology of composting/vermicomposting of the biofraction, and segregation on-site by those cleaning their graves. The cemetery biofraction represents a waste suitable for on-site management, increasing the potential for environmental, social, and economic savings. The issues under consideration are part of the problem of integrating the cemetery biofraction into the green recycling system in force in Europe. Logistics for management of other cemetery wastes (plastic, metal, glass, and paper), which require subsystems involving their long-distance transportation, should be limited at the level of purchase by cemetery users. From civic participation in the control of logistical improvements, the entire cemetery waste management system will gradually evolve.

PDF

References

Act from 13 September 1996. Act on the Maintenance of Cleanliness and Order in the Municipalities. Journal of Laws 2023, item 1469, as amended. https://www.global-regulation.com/translation/poland/2986347/act-of-13-september-1996-on-the-maintenance-of-cleanliness-and-order-in-the-municipalities.html

Blengini, G. A. (2008). Using LCA to evaluate impacts and resources conservation potential of composting: A case study of the Asti District in Italy. Resources, Conservation and Recycling, 52(12), 1373-1381. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2008.08.002

Długozima, A. (2011). Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych. Warszawa: Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu Beata Gawryszewska. http://sztukakrajobrazu.pl/dlugozima.pdf (in Polish).

Długozima, A., & Rej, M. (2014).Współczesne tendencje w projektowaniu cmentarzy w Europie. Przestrzeń i Forma, 21, 203-416. https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-20ce90d2-d003-4353-ae17-d0fcf4ef169f (in Polish).

Gajdzik, B. (2009). Wprowadzenie do systemów logistycznych gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach hutniczych. Logistyka, 5, 29-33. https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/6645-wprowadzenie-do-systemow-logistycznych-gospodarki-odpadami-w-przedsiebiorstwach-hutniczych (in Polish).

Hejs, J. (2007). Education for Sustainable Development [Presentation]. Conference Consumer Citizenship Network, Istanbul, Turkey.

Hussová, M. (2013). Environmental and economic aspects of dealing with cemetery waste in the Czech Republic with a focus on composting and storage [Master's thesis]. Prague University of Economics and Business. https://isis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111515

Jasiecki, K. (2015). Problemy partycypacji społecznej w Polsce i ich wpływ na politykę publiczną. Studia z Polityki Publicznej, 2(3(7), 101-119. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2015.3.5 (in Polish).

Jaworska-Szott, A., & Marcinkowski, T. (2014). Changes in the amount of waste generated in cemeteries in the Wrocław agglomeration. In K. Szymański (Ed.), Municipal waste management: monograph (pp. 67-74). Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. (in Polish).

Kasprzak, K. (2023). Las pamięci – ekologiczny minimalizm funeralny. Polish Journal for Sustainable Development, 27(1), 7-13. https://doi.org/10.15584/pjsd.2023.27.1.1 (in Polish).

Kempa, E. (2001). Strategia gospodarki odpadami na początku XXI wieku. Przegląd komunalny, 6, 84-86. https://portalkomunalny.pl/plus/artykul/strategia-gospodarki-odpadami-na-poczatku-xxi-wieku/ (in Polish).

Kostecka, J. (2009). Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – wizja, cel, strategia. Problemy Ekorozwoju, 4(2), 101-106. https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0012-0025 (in Polish).

Kostecka, J., Garczyńska, M., & Pączka, G. (2018). Food waste in the organic recycling system and a sustainable development. Problemy Ekorozwoju, 13(2), 157-164. https://ekorozwoj.pollub.pl/no26/s.pdf

Kostecka, J., Pieczonka, A., Mazur-Pączka, A., Garczyńska, M., Pączka, G., Szura, R., & Butt, K. R. (2024). Waste from Cemetery Adornment of Graves – Management and Minimization. Journal of Ecological Engineering, 25(4), 80-95. https://doi.org/10.12911/22998993/183811

Leboda, R., & Oleszczuk, P. (2002). Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo UMCS. 437.

Ripple, W. J., Wolf, Ch., Newsome, T. M., Phoebe, B., & Moomaw, W. R. (2020). World Scientists’ Warning of a Climate Emergency. BioScience, 70(1), 8-12. https://doi.org/10.1093/biosci/biz088

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Person, A., Chapin, S. F., Lamin, E. F., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Synder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corelli, R. W., Fabry, V. J., Hansen, J., Walker, B., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, P., & Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461, 472-475. https://doi.org/10.1038/461472a

Saj, E. (2016). O organizacji wywozu cmentarnych śmieci decyduje gmina. https://www.prawo.pl/biznes/o-organizacji-wywozu-cmentarnych-smieci-decyduje-gmina,166208.html [13-12-2022].

Tofler, A. (1999). Szok przyszłości. Poznań: Wydawnictwo ZYSK i S-KA. (in Polish).

Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028. (Monitor Polski z 2023 r. poz. 702). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20230000702 (in Polish).

UNEP & UNESCO. (2008). Youth XChange – Training Kit on Responsible Consumption: Towards Sustainable Lifestyles: The Guide. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7928

Uniwersytet Rzeszowski. (n.d.). Udział odpadów biodegradowalnych w odpadach cmentarnych [Unpublished data]. Uniwersytet Rzeszowski: Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami. (in Polish).

Wójcicki, M. (2018). Pojęcie, istota i formy partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (24), 169-184. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/13568 (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.