STUDY OF SOIL CONTAMINATION WITH HEAVY METALS AND COST ESTIMATION OF ITS REMEDIATION ON THE EXAMPLE OF THE CITY TRZEBINIA
PDF

Keywords

metale ciężkie, gleba, rekultywacja, kosztorys

How to Cite

Petryk, A. (2016). STUDY OF SOIL CONTAMINATION WITH HEAVY METALS AND COST ESTIMATION OF ITS REMEDIATION ON THE EXAMPLE OF THE CITY TRZEBINIA. Economics and Environment, 59(4), 14. https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/209

Abstract

STRESZCZENIE: Celem artykułu było określenie zawartości metali ciężkich w glebach na terenie silnie zdegradowanym przez przemysł wydobywczy i przetwórczy. Badania przeprowadzono w zachodniej części województwa małopolskiego w mieście Trzebinia. Stwierdzono, że średnia zawartość miedzi w glebie miasta nie przekroczyła wartości dopuszczalnych stężeń tego pierwiastka według regulacji krajowych dla użytków rolnych. Uzyskane wyniki średnich stężeń kadmu, ołowiu i cynku w glebie dla miasta Trzebinia przekroczyły normę krajową wartości dopuszczalnych stężeń tych pierwiastków. Przeprowadzona kalkulacja kosztorysowa wykazała, że koszt zrekultywowania metodą szczegółową (biologiczną) 100 m2 terenów zdegradowanych zanieczyszczonych metalami ciężkimi w mieście Trzebinia wyniesie 168,69 zł.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.