Review of the book: “Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska”
PDF

How to Cite

Górka, K. (2020). Review of the book: “Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska” . Economics and Environment, 74(3), 3. https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/28

Abstract

Publikacja została przygotowana przez znany już zespół autorski w składzie: Elżbieta Broniewicz, Joanna Godlewska, Agata Lulewicz-Sas i Rafał Miłaszewski, a wydrukowana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Białostockiej. Jest to piąta pozycja w tej dziedzinie opublikowana przez Politechnikę Białostocką we współpracy z Fundacją Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, a wśród autorów najczęściej powtarza się nazwisko prof. Rafała Miłaszewskiego (Zespół Badawczy Ekonomiki Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Wód, działający na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej).

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.