Environmental, social and economic determinants of sustainable development in the process of managing municipalities illustrated using the example of the lesser Poland voivodeship
PDF

Keywords

environment
sustainable development factors
management
municipalities

How to Cite

Brzozowska, A., Łukomska-Szarek, J., & Imiołczyk-Sepczuk, J. (2022). Environmental, social and economic determinants of sustainable development in the process of managing municipalities illustrated using the example of the lesser Poland voivodeship . Economics and Environment, 81(2), 258-290. https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.456

Abstract

In an age of climate change and increasing negative environmental effects of the development of urban agglomeration, it is becoming more and more important to implement sustainable development principles in governing urban municipalities (Polish: gminy). The three areas of sustainable development: social, economic and environmental, have been extensively explored in scientific research over recent years. These studies have mostly covered international or regional areas and, to a lesser extent, local ones. Six environmental, economic and social indicators of sustainable development were examined for 14 urban municipalities located in Lesser Poland Voivodeship. Only a selected group of indicators from these areas was assessed due to limited data availability. Social and economic measures showed a strong Spearman's rank correlation. Based on the collected research material, benchmarking was developed for the units under evaluation, indicating that over the period between the year 2014 and 2019, the city of Krakow occupied the highest position, on average, among urban municipalities of Lesser Poland Voivodeship, considering the measures analysed.

PDF

References

Alfsen, K. H., & Greaker, M. (2007). From natural resources and environmental accounting to the construction of indicators for sustainable development. Ecological Economics, 61, 600-610. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.06.017

Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. (2014). An Introduction to Management Science: Quantitative Approach. Boston: Cengage Learning.

Basar, S., & Eren, M. (2021). Interregional social development differences and regional social development determinants in Turkey. Geojournal, January. https://doi.org/10.1007/s10708-020-10368-0

Bhandari, M. P. (2019). Sustainable Development: Is This Paradigm The Remedy of All Challenges? Does Its Goals Capture The Essence of Real Development and Sustainability? With Reference to Discourses, Creativeness, Boundaries and Institutional Architecture. Socioeconomic Challenges, 3(4), 97–128. https://doi.org/10.21272/sec.3(4)

Bocian, A. F. (2007). Procesy globalizacji a zrównoważony rozwój. Szanse Polski. In B. M. Dobrzańska, D. Kiełczewski (Eds.) Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Brandenburg, H. (2003). Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Carbo, J. A., Dao, V. T., Haase, S. J., Hargrove, M. B., & Langella, I. M. (2018). Social sustainability for business, New York London: Routledge Taylor and Francis Group.

Cicea, C., Popa, I., Marinescu, C., & Stefan, S. C. (2019). Determinants of SMEs’ performance: evidence from European countries. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 32 (1), 1602–1620. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1636699

Dahl, A. L. (2012). Achievements and gaps in indicators for sustainability. Ecological Indicators, 17, 14–19. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.04.032

Europe Sustainable Development Report 2021. (2021, December). Sustainable Development Solutions Network and Institute for European Environmental Policy. https://www.unsdsn.org/2021-europe-sustainable-development-report

Evans, A., Strezov, V., & Evans, T. (2015). Measuring Tools for Quantifying Sustainable Development. European Journal of Sustainable Development, 4 (2), 291–300. https://doi.org/10.14207/ejsd.2015.v4n2p291

Giordano, K. (2005). Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Gotowska, M. (2013). Powiązania poziomu i jakości życia ze zrównoważonym rozwojem w ujęciu teoretycznym i badawczym. Handel Wewnętrzny, 2 (6A), 20–29.

Gunzenova, K. (2019). “Ecological Efficiency” as a Value Criterion of the Sustainable Development Strategy. European Journal of Sustainable Development, 8(2), 217. https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n2p217

Guo, M., Nowakowska-Grunt, J., Gorbanyov, V., & Egorova, M. (2020). Green technology and sustainable development: Assessment and green growth frameworks. Sustainability, 12 (16), 6571. https://doi.org/10.3390/su12166571

Herwartz, H., & Walle Y. M. (2014). Determinants of the link between financial and economic development: Evidence from a functional coefficient model. Economic Modelling, 37, 417–427. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.11.029

Holden, E., Linnerud, K., Banister, D., Schwanitz, V. J., & Wierling, A. (2018). The imperatives of sustainable development. London, New York: Routledge Taylor and Francis Group.

IQAir. (2022, April). https://www.iqair.com/world-air-quality-ranking

Keiner, M. (2004). Re-emphasizing sustainable development – the concept of ‘evolutionability’. Environment, Development and Sustainability, 6, 379–392. https://doi.org/10.1007/s10668-005-5737-4

Khan, N. H., Ju, Y. B., & Hassan, S. T. (2019). Investigating the determinants of human development index in Pakistan: an empirical analysis. Environmental Science And Pollution Research, 26 (19), 19294–19304. https://doi.org/10.1007/s11356-019-05271-2

Klarin, T. (2018). The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues. Zagreb International Review of Economics & Business, 21(1), 67–94. https://doi.org/10.2478/zireb-2018-0005

Korol, J. (2008). Ocena zrównoważonego rozwoju regionalnego w Polsce w latach 1998–2005. Gospodarka Narodowa, 7–8, 81–98.

Krupa, B. (2013). Administracyjno-prawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego. Warsaw: Difin SA.

Lawn, P. A. (2003). A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI) and other related indexes. Ecological Economics, 44(1), 105-118. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00258-6

Lenox, M., & Chatterji, A. (2018). Can business save the Earth? Innovating our way to sustainability. California: Stanford University Press.

Makhosheva, S., Arud, N. Y., Kandrokova, M. M., Israilov, M. V., & Shinahova F. B. (2018).

The paradigm of sustainable development and innovation in the region. Revista ESPACIOS, 39(47). http://w.revistaespacios.com/a18v39n47/a18v39n47p28.pdf

Matysiak, A. (2010). Zakres przedmiotowy sektora publicznego w gospodarce rynkowej. In M. Brol (Ed.), Zarys ekonomii sektora publicznego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Michalska-Żyła, A. (2016). Jakość życia na poziomie lokalnym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Socilogica, 56, 53-66. https://doi.org/10.18778/0208-600X.56.04

Nonaka, I., & Toyama, R. (2005). The theory of the knowledge-creating firm: subjectivity, objectivity and synthesis. Industrial and Corporate Change, 14(3), 419–436. https://doi.org/10.1093/icc/dth058

Nourry, M. (2008). Measuring sustainable development: Some empirical evidence for France from eight alternative indicators. Ecological Economics, 67, 441–456. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.12.019

Paluch, Ł. (2013). Rola władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego. Polityki europejskie, finanse i marketing, 10(59), 527–539.

Parris, T. M., & Kates, R. W. (2003). Characterizing and measuring sustainable development. Annu. Rev. Environ. Resour, 28, 559–586. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.28.050302.10555

Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warsaw: WN PWN.

Piontek, F. (2001). Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria, kształcenie. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Poskrobko, B. (2011). Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju. In B. Poskrobko (Ed.) Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Preisner, L., & Pindór, T. (1999). Wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego stosowane przez UNDP. Problemy ekologii, 3, 13–23.

Preisner, L. (2002). Standardy międzynarodowe w ochronie środowiska. In A. Budnikowski, M. Cygler (Eds.), Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, Warsaw: SGH.

Preisner, L. (2008). Analysis of the financial outlays structure for environmental protection in Poland. Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn, 17 (3A), 484–487.

Rosa, G., Panasiuk, A., Flejterski, S., & Perenc, J. (2005). Współczesna ekonomika usług. Warsaw: WN PWN.

Sachs, J. D., Kroll, Ch., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2021). Sustainable Development Report 2021. Includes the SDG Index and Dashboards. The Decade of Action for the Sustainable Development GoalsIncludes the SDG Index and Dashboards. Cambridge: University Press. https://doi.org/10.1017/9781009106559. https: //s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf

Sciarelli, M., Cosimato, S., & Landi G. (2021). Socially responsible investment strategies for the transition towards sustainable development: the importance of integrating and communicating ESG, The TQM Journal, 33, 7, https://doi.org/10.1108/TQM-08-2020-0180

Sustainable Development Report. (2022, April). https://www.sdgindex.org/

Waśniewska, A. (2015). Wybrane społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gmin w Polsce, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40, 275-285. https://doi.org/10.18276/sip.2015.40/1–21

Woźniak, Z. (2015). Cykliczne badania jakości życia narzędziem wsparcia miejskiej strategii rozwoju, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1), 79–99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.5

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.