Municipal communication policy regarding environmental challenges (on the example of Lower Silesia)
PDF

Keywords

municipal communication policy
environmental issues
Lower Silesia

How to Cite

Becla, A., & Tutaj, J. (2023). Municipal communication policy regarding environmental challenges (on the example of Lower Silesia). Economics and Environment, 86(3), 352-365. https://doi.org/10.34659/eis.2023.86.3.579

Abstract

This paper presents the partial results of research examining Lower Silesia’s municipal communication policies regarding environmental issues. This type of research is very rare in Poland. The research was carried out between 2016 and 2022. The research problem concerned the functioning of municipal information policy and the place in it of environmental issues. The formulated hypothesis, according to which the scope and forms of presentation of environmental issues are insufficient at the level of the commune and the local community, was validated and proved right. Indeed, it affected more than two-thirds of the municipalities surveyed. It was also possible to identify some of the most common mistakes in taking and implementing environmental measures in municipal information policies. The research conducted was not financed from external sources but was based on the use of the authors' own resources. None of the surveyed municipalities was interested in financing such research or even in using the results obtained.

PDF

References

Becla, A. (2017). Wybrane problemy gminnych polityk informacyjnych w świetle badań empirycznych. Społeczności lokalne. Studia interdyscyplinarne, 1, 115-132. (in Polish).

Becla, A. (2018a). Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona informacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. (in Polish).

Becla, A. (2018b). Wiarygodność źródeł informacji ekologicznej (na przykładzie gmin Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Opolszczyzny). Społeczności lokalne. Studia interdyscyplinarne, 2, 83-102. (in Polish).

Becla, A. (2019). Perspektywy samorządności lokalnej w społeczeństwie informacyjnym. Społeczności lokalne. Studia interdyscyplinarne, 3, 109-126. (in Polish).

Becla, A., & Czaja, S. (2016). Samorządność terytorialna w społeczeństwie informacyjnym i dobie Internetu. In M. Adamczyk & W. Olszewski (Eds.), Społeczności lokalne. W 25-leciu odrodzonej samorządności. Perspektywa interdyscyplinarna (pp. 149-163). Polkowice: Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego. (in Polish).

Bogdanov, D. (2016). Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. (in Polish).

Chmielewski, Z., Kuca, P., & Polak, R. (2015). Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (in Polish).

Czaja, S., Becla, A., & Ulbin, K. (2022). Dobromierz – monografia gminy. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. (in Polish).

Czaja, S., Tutaj, J., Becla, A., & Andreeva, N. (2018). Uzdrowiska w zrównoważonym rozwoju regionu dolnośląskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. (in Polish).

Dubel, K. (2007). Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gmin. Opole: Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego. (in Polish).

Kozłowski, I. (1997). Polityka informacyjna gminy. In J. Regulska (Ed.), Grochem o ścianę. Polityka informacyjna gminy (pp. 32-45). Warszawa: Wydawnictwo Samorządowe FRDL. (in Polish).

Schimanek, T. (2015). Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. (in Polish).

Społeczności lokalne – studia interdyscyplinarne. Seria wydawnicza Uczelni Jana Wyrzykowskiego z lat 2016-2022.

Szostok, P., & Rajczyk, R. (2013). Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów. Katowice: Wydawnictwo Gnome. (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.