The role of the river in the development of the city on the example of the Odra and the city of Głogów
PDF

Keywords

Odra
Głogów
city-forming functions
balanced and sustainable development

How to Cite

Becla, A., & Rutkowska, M. (2024). The role of the river in the development of the city on the example of the Odra and the city of Głogów. Economics and Environment, 88(1), 621. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.621

Abstract

The authors analysed the role of the river in the city's development using the case study method. The subject of the research was the city of Głogów, situated on the Odra River. The research focused on the city-forming functions of rivers in the light of historical and contemporary analyses. The leading city-forming planes of the Odra River for Głogów and its role in the local economy were identified. The potential of the Odra River for the balanced and sustainable development of the city of Głogów and the conditions for its use have also been indicated. Rivers will play, as they have historically, a significant role in the future development of cities, which implies the need to change strategies for the development of urbanised riverine areas. This is because they are an opportunity for the sustainability of this development, and they are not sufficiently taken into account in these strategies.

PDF

References

Adamiczka, B., & Adamiczka, H. (2016). Development, rejection, return - phases of city-river interaction in the context of Wrocław. Research Papers of Wrocław University of Economics, 443, 11-22. https://doi.org/10.15611/pn.2016.443.01 (in Polish).

Bernat, S. (2007). Revitalization of river valleys in cities. Works of the Cultural Landscape Commission, VII, 255-265. https://krajobrazkulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/7.%20Doliny%20rzeczne/26.bernat.pdf (in Polish).

Czaja, S. (2001). Wpływ cieków wodnych na rozwój przestrzeni społeczno-ekonomicznej i sieci osadniczej w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz otaczających ją pasmach górskich na przestrzeni wieków. Zeszyty Odrzańskie Seria Nowa. Zagadnienia osadnicze, ekologiczne i transportowe na Nadodrzu. Wybrane zagadnienia, 20, 17-48. https://www.bibliotekamiedziowa.pl/dlibra/publication/724/edition/714?language=en (in Polish).

Czaja, S. (2013). The role of information in the creation of a city and region brand and its promotion (on the example of Głogów). In K. Malicki (Ed.), Brand and promotion of territorial units. Dilemmas and challenges of the present day (pp. 235-256). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. (in Polish).

Czaja, S., & Fiedor, B. (2002). City as a problematic ecological and social system. Selected issues of urban ecological policy. In J. Słodczyk & Z. Jakubczyk (Eds.), Urban management and legal foundations of the city's functioning (pp. 15-29). Opole: University of Opole. http://www.sbc.org.pl/Content/77484 (in Polish).

Czechowicz, B., & Konopnicka, M. (2010). Glogovia Maior: Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. (in Polish).

Dominiak, B. (2015). Three generations of smart city, or why Poland is lagging behind. www.smartcityblog.pl (in Polish).

Głogów through the centuries. (2003). Wurzburg: Summer.

Grzyb, T. (2020). A river in the city - a natural or cultural attraction? Cultural Tourism, 5(116), 140-170. http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1194 (in Polish).

Hermaszewski, J. (2010). Step to success - increasing the teaching potential of the university. Głogów: PWSZ Publishing House in Głogów. (in Polish).

Investor's Guide - Głogów-tradition and modernity. (2011). Głogów: Publisher Miasto Głogów. (in Polish).

Jaszek, M. (2022). Contemporary functions of urban riverside areas, in the context of sustainable development in architecture, on the example of Młyńska Island in Bydgoszcz. Bulder, 296(3), 8-53. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.7365 (in Polish).

Nowakowska, A., Przygodzki, Z., & Rzeńca, A. (2016). EcoCity#Society. Sustainable, intelligent city development. Łódź: Publishing House of the University of Łódź. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/05/Nowakowska-i-in_Ekomiasto_SPOLECZENSTWO_.pdf (in Polish).

Obrona Głogowa 1109-2009. (2009). Głogów: Publisher Society of Głogów Land. (in Polish).

Pancewicz, A. (2004). The river in the city landscape. Katowice: Silesian University of Technology. (in Polish).

Rokaszewicz, R. (2010). 1000 years of Głogów in dates. Głogów: Publisher Towarzystwo Ziemie Głogowskiej. (in Polish).

Śliwa, M. (2014). Problems and challenges in spatial development of riverside areas of cities. Opole: Publishing House of the University of Opole. (in Polish).

Trzaski, L., Polaczek, A., Kopernik, M., Łabaj, P., & Szendera, W. (2010). Revitalization of urban riverside spaces in Poland - evaluation of planning and implementation in the southern part of the country. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, 1, 59-71. https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0009-0021?q=bwmeta1.element.baztech-volume-1643-7608-prace_naukowe_gig__gornictwo_i_srodowisko__glowny_instytut_gornictwa-2010-nr_1;5&qt=CHILDREN-STATELESS (in Polish).

Wiśniewski, B. (2010). A river in an urbanized area. The case of Poznań. Scientific Papers of the Silesian University of Technology. Architektura, 43, 213-217. http://delibra.bg.polsl.pl/Content/32451/BCPS_36294_2004_Rzeka-w-obszarze-zur.pdf (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.