Optimization of consumer decisions and the impact of selected factors on purchasing behavior in polish e-commerce
PDF

Keywords

consumer behaviour
e-commerce
online advertising

How to Cite

Tokarski, D., & Fajczak-Kowalska, A. (2024). Optimization of consumer decisions and the impact of selected factors on purchasing behavior in polish e-commerce. Economics and Environment, 88(1), 728. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.728

Abstract

The article aims to present consumer behaviour in the process of purchasing goods and services in online stores in the Polish market. The impact of selected factors determining or discouraging online shopping, as well as influencing the choice of an online store by young consumers representing the "Z" generation, was examined. 100 respondents took part in the pilot study, and women constituted nearly 70% of the surveyed population. Depending on the needs of customers, various factors determine whether they will make purchases online or convince them to choose an online store. Additionally, through the prism of various concerns and their own experiences, they assess factors discouraging online shopping. The results of the analysis can be used in practice when planning an advertising campaign by introducing coordinated and organised activities using one or several different related media. The publication also discusses the impact of online advertising on consumer behaviour in e-commerce, combining an interdisciplinary approach in the areas of management and quality sciences with economics and finance. The study was conducted in the fourth quarter of 2022.

 

PDF

References

Adamowicz, M., & Krasuska, A. (2016). Komunikacja marketingowa a zachowania nabywców na rynku towarów konsumpcyjnych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 45, 173-185. https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.1.18 (in Polish).

Apaczka. (2022, July 27). Ekologia w branży kurierskiej. https://www.apaczka.pl/blog/ekologia-w-branzy-kurierskiej/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAloavBhBOEiwAbtAJO-UvznLcGTl7ErQoDKNXsXJAPeSdskCyI_I4YNcifb6KpViwBZw8UxoCM78QAvD_BwE (in Polish).

Aponowicz, J. (2015). Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Difin. (in Polish).

Bartosik-Purgat, M. (2011). Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. (in Polish).

Burlita, A. (2014). Badanie temporalnych aspektów zachowań konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 38(1), 113-126. (in Polish).

CBOS. (2020, December 30). Komunikat z badań: Świadomość ekologiczna Polaków z 2020 r. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_163_20.PDF (in Polish).

CBOS. (2023, June 30). Komunikat z badań: Korzystanie z internetu w 2023 roku. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2023/K_072_23.PDF (in Polish).

Choi, S. H. (2019). The Effect of Logistics Services, Corporate Image, Product Reliability & Customer Services on Customer Satisfaction and Repurchase Intention in e-Commerce. Journal of Digital Convergence, 17(6), 159-167. https://doi.org/10.14400/JDC.2019.17.6.159

Dąbrowska, A., & Janoś-Kresło, M. (2010). Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo Wschodniej. Warszawa: Wydawnictwo Difin. (in Polish).

Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., & Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Difin. (in Polish).

Drapers. (2021, September 15). Sustainability and the Consumer 2021. https://www.workcast.com/register?cpak=5790508292327311&referrer=D

Dybka, S. (2017). Trendy w zachowaniach konsumentów jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 388, 81-95. (in Polish).

e-Gospodarka.pl. (2004, August 23). E-klient - zachowania nabywców. https://www.egospodarka.pl/5707,E-klient-zachowania-nabywcow,1,20,2.html (in Polish).

Falkowski, A., & Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (in Polish).

Forsal. (2021, May 20). Polacy nie porzucą zakupów online. https://www.forsal.pl/biznes/handel/artykuly/8169393,zakupy-online-polacy-nie-porzuca-zakupow-online-w-tym-roku-duza-czesc-z-nas-wyda-wiecej-raport.html (in Polish).

Frąckiewicz, E. (2006). Marketing internetowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. (in Polish).

Hanson, W. A., & Kalyanam, K. (2020). Internet Marketing & e-commerce. USA: Thomson South-Western.

IAB / PwC AdEx. (2022, April 24). IAB Polska/PwC AdEx. https://www.iabadex.pl (in Polish).

Juszczyk, S. (2001). Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych. Katowice: Wydawnictwo AWF Katowice. (in Polish).

Katsikeas, C., Leonidou, L., & Zeriti, A. (2020). Revisiting international marketing strategy in a digital era: Opportunities, challenges, and research directions. International Marketing Review, 37(3), 405-424. https://doi.org/10.1108/IMR-02-2019-0080

Kędzior, Z., & Kieżel, E. (2002). Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. (in Polish).

Kicińska, J. (2009). Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(14), 85-94. (in Polish).

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., & Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. (in Polish).

Kowalski, W. (2021). E-commerce w Polsce – ocena i perspektywy rozwojowe. In A. Fajczak-Kowalska (Ed.), Logistyka a rozwój współczesnych przedsiębiorstw. Wybrane problemy (pp. 7-14). Łódź: Politechnika Łódzka. (in Polish).

Lambkin, M., Foxall, G., Raaij, F., & Heilbrunn, B. (2001). Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (in Polish).

Maciaszczyk, M. (2014). Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo. Lublin: Wydawnictwo Politechnika Lubelska. (in Polish).

Mirońska, D. (2010). Zachowania nabywców na rynku - trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw. International Journal of Management and Economics, 27, 114-132. (in Polish).

Mruk, H., Pilarczyk, B., & Szulce, H. (2007). Marketing, uwarunkowania i instrumenty. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. (in Polish).

Nogieć, J. (2011). Prospołeczne zachowania młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 72, 503-515. (in Polish).

Pangsy-Kania, S. (2012). Rola innowacji w sektorze usług. In M. Olszański & K. Piech (Eds.), E-biznes - innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady (pp. 22-39). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (in Polish).

Pleśniak, A. (2004). Modelowanie zachowań konsumentów. Problemy Zarządzania, 2(4), 69-84. (in Polish).

Rajendran, S. D., Wahab, S. N., Ling, Y. W., & Yun, L. S. (2018). The Impact of Logistics Services on The E-Shoppers' Satisfaction. International Journal of Supply Chain Management, 7(5), 461-469. https://doi.org/10.59160/ijscm.v7i5.2390

Rybowska, A. (2010). Zachowania zakupowe klientów sklepów internetowych. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 65, 23-29. (in Polish).

Skawińska, E. (2009). Wpływ warunków demograficznych na marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Marketing i Rynek, 5, 24-30. (in Polish).

Smyczek, S. (2007). Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. (in Polish).

Śleszyńska-Świderska, A. (2017). Zachowania polskich konsumentów w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego [Praca doktorska]. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku. (in Polish).

Światowy, G. (2006). Zachowania konsumentów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. (in Polish).

Tokarski, D., & Motowidlak, U. (2023). Analysis of the types and effects of possible errors in the implementation of ecological reusable packaging into e-commerce using FMEA. Economics and Environment, 85(2), 221-235. https://doi.org/10.34659/eis.2023.85.2.602

Tokarski, D., & Wawryniuk, D. (2023). Rola logistyczno-marketingowej obsługi klienta w e-commerce. In A. Sawicki & H. Mruk (Eds.), Marketing. Koncepcje i doświadczenia (pp. 166-182). Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum. (in Polish).

Tokarski, D., & Witaszewska, O. (2022). Rola logistycznej obsługi klienta w e-commerce. In A. Sawicki & H. Mruk (Eds.), Marketing. Koncepcje i doświadczenia (pp. 166-182). Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum. (in Polish).

Tokarski, D., & Wolak, D. (2023). The impact of logistics and marketing customer service on e-commerce. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 178, 693-704. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2023.178.38

Tur, H. (2019, July 5). E-commerce w Polsce 2019. https://www.internetstandard.pl/news/E-commerce-w-Polsce-2019,414193.html (in Polish).

Wasielwski, J. (2020, September 17). Zakupy online w Polsce 2020. http://www.expertsender.pl/blog/zakupy-online-w-polsce-2020-raport-expertsender (in Polish).

Wątroba, W. (2006). Homo informaticus w globalnym supermarkecie. In L.H. Haber & M. Niezgoda (Eds.), Społeczeństwo informacyjne: aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne (pp. 98-110). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (in Polish).

Włodarczyk-Śpiewak, K. (2008). Aspekty teoretyczne racjonalności zachowań konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 12, 19-37. (in Polish).

Wolanin-Jarosz, E. (2006). Zachowania konsumentów – przegląd wybranych badań i teorii. Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, 2(2), 83-99. (in Polish).

Wolny, R. (2016). Zmiany w zachowaniach nabywczych polskich e-konsumentów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 270, 285-293. (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.